Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3990

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 7 stycznia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów