Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4004

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 14 stycznia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłów