Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4126

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2021 r. wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacją o stanie mienia komunalnego