Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4130

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 2

Podtytuł: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” (w systemie zaprojektuj i wybuduj)