Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/4384

Uchwała: LI/293/2022, z dnia: 19 grudnia 2022 r.

Uchwała numer: LI/293/2022

Z dnia: 19 grudnia 2022 r.

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2022 rok