Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie

Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie

Podtytuł: o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów

OBWIESZCZENIE

o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szydłowie uchwały Nr IX/59/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr L/312/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie Gminy Szydłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego, prognozy oddziaływania na środowisko jak również do postępowań w ich sprawie.

Wnioski należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

w terminie do dnia 08-07-2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Andrzej Tuz

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Paweł Kluszczyński. Data utworzenia: 2019-06-14.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:21:09.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2019-06-14 08:21:09.
czytano: 353 razy, id: 3148
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-14
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020