Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówczwartek, 9 lipca 2020 r.

imieniny: Hieronim, Weronika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 25 października 2019 r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dn. 25 października 2019 r.

Podtytuł: o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

z dnia 25 października 2019 r.

o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodne z zapisem §4 Zarządzenia  Nr  85/ 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 11 października 2019 roku w sprawie  przeprowadzenia konsultacji   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącymi przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji:

1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostały w okresie od 15 października 2019 r. do dnia 25 października 2019 r.

2. Przedmiotem konsultacji był projekt programu współpracy na 2020 r. Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych uwag, opinii lub propozycji zainteresowanych podmiotów na formularzu konsultacyjnym, określonym w  załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

4. Formularz konsultacyjny można było  przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (pok. nr 12) lub przesłać drogą elektroniczną.

Wyniki konsultacji

W wyznaczonym na konsultacje terminie nie wpłynęły żadne opinie, uwagi lub propozycje  od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczące zmiany treści i zapisów przedłożonego dokumentu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że wymóg przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącymi przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został spełniony.

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SZYDŁÓW

(-) Andrzej Tuz

Źródło informacji: Janusz Sowa. Data utworzenia: 2019-10-25.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:11:04.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2019-10-25 14:11:04.
czytano: 179 razy, id: 3260
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-25
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020