Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Podtytuł: Dotyczy wniosku EKOPLON Sp. z o.o. sp. k. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

Szydłów, dnia 05-07-2022 r.

IGP.III.7332.7.2022

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 & 4 i art. 10 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 21-06-2022 r. zostało wszczęte na wniosek EKOPLON Sp. z o.o. sp. k. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku kosza przyjęciowego, czyszczalni, suszarni, silosów ekspedycji, silosów lejowych oraz silosów płaskodennych, kotłowni kontenerowej pary technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją fotowoltaiczną na działkach nr ewid. 1/1, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407, 408, obręb Grabki Duże, gmina Szydłów.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłów u. Rynek 2 pok. 23 (dokładny termin proszę uzgodnić telefonicznie 41 354 51 25), jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-05 15:10

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.